לכל שאלה ועזרה ניתן לפנות לצוות קרדיט 2000 שלוחה 1 בטלפון 03-5617281

סטטוס תיאור
000 עסקה תקינה
001 חסום
002 גנוב
003 התקשר לחברת האשראי
004 סירוב
005 מזויף
006 ת.ז. או CVV שגויים
007 ECI או UCAF/CAVV שגויים
008 תקלה ביצירת מפתח גישה לקובץ חסומים
009 ההתקשרות נכשלה, התקשר לחברת האשראי
010 התוכנית הופסקה עפ"י הוראת המפעיל (ESC) או COM PORT לא ניתן לפתיחה (WINDOWS)
011 אין אישור סולק למטבע ISO
012 אין אישור למותג למטבע ISO
013 אין אישור לעסקת פריקה/טעינה
014 הכרטיס לא נתמך
015 אין התאמה בין המספר שהוקלד לפס המגנטי
016 נתונים עודפים או חסרים בחוסר התאמה עם הגדרות המסוף
017 לא הוקלדו 4 ספרות האחרונות
019 רשומה בקובץ INT_IN קצרה מ-16 תווים
020 קובץ קלט (IN_INT) לא קיים
021 קובץ חסומים (NEG) לא קיים או לא מעודכן. בצע שידור או בקשה לאישור לכל עסקה
022 אחד מקבצי הפרמטרים או הווקטורים לא קיים
023 קובץ התאריכים (DATA) לא קיים
024 קובץ האתחול (START) לא קיים
025 הפרש הימים בקליטת חסומים גדול מדי. בצע שידור או בקשה לאישור עבור כל עסקה
026 הפרש הדורות בקליטת חסומים גדול מידי. בצע שידור או בקשה לאישור עבור כל עסקה
027 כאשר לא הוכנס פס מגנטי במלואו, הגדר עסקה כעסקה טלפונית או כעסקת חתימה בלבד
028 מספר מסוף מרכזי לא הוכנס למסוף המוגדר לעבודה כרב ספק
029 מספר מוטב לא הוכנס למסוף המוגדר לעבודה כרב מוטב
030 המסוף אינו מעודכן כרב ספק/רב מוטב אך הוקלד מס' ספק/מס' מוטב
031 המסוף מעודכן כרב ספק אך הוקלד גם מס' מוטב
032 התנועות ישנות, בצע שידור או בקשה לאישור עבור כל עסקה
033 הכרטיס לא תקין
034 הכרטיס לא מורשה לשימוש במסוף זה או אין אישור לעסקה כזאת
035 כרטיס לא מורשה לבצע עסקה עם סוג אשראי זה
036 פג תוקף
037 שגיאה בתשלומים - סכום העסקה צריך להיות שווה לתשלום ראשון + (תשלום קבוע כפול מס' תשלומים)
038 לא ניתן לבצע עסקה מעל תקרת החיוב המיידי לכרטיס לאשראי
039 סיפרת בקורת לא תקינה
040 המסוף מוגדר כרב מוטב אך הוקלד מס' ספק
041 מעל תקרה, אך קובץ הקלט מכיל הוראה לא לבצע שאילתא (J1,J2,J3 )
042 חסום בספק, אך קובץ הקלט מכיל הוראה לא לבצע שאילתא (J1,J2,J3 )
043 אקראית, אך קובץ הקלט מכיל הוראה לא לבצע שאילתא (J1,J2,J3 )
044 המסוף לא רשאי לבקש אישור ללא עסקה, אך קובץ הקלט מכיל (5J)
045 המסוף לא רשאי לבקש אישור ביוזמתו, אך קובץ הקלט מכיל (6J)
046 יש לבקש אישור, אך קובץ הקלט מכיל הוראה לא לבצע שאילתא (J1,J2,J3 )
047 יש לבקש אישור בשל בעיה הקשורה לקכ"ח אך קובץ הקלט מכיל הוראה לא לבצע שאילתא
051 מספר רכב לא תקין
052 מד מרחק לא הוקלד
053 המסוף לא מוגדר כתחנת דלק (הועבר כרטיס דלק או קוד עסקה לא מתאים)
057 לא הוקלד מספר תעודת זהות
058 לא הוקלד CVV2
059 לא הוקלדו מספר תעודת הזהות וה- CVV2
060 צרוף ABS לא נמצא בהתחלת נתוני קלט בזיכרון
061 מספר כרטיס לא נמצא או נמצא פעמיים
062 סוג עסקה לא תקין
063 קוד עסקה לא תקין
064 סוג אשראי לא תקין
065 מטבע לא תקין
066 קיים תשלום ראשון ו/או תשלום קבוע לסוג אשראי שונה מתשלומים
067 קיים מספר תשלומים לסוג אשראי שאינו דורש זאת
068 לא ניתן להצמיד לדולר או למדד לסוג אשראי שונה מתשלומים
069 אורך הפס המגנטי קצר מידי
079 מטבע לא קיים בווקטור 59
080 הוכנס "קוד מועדון" לסוג אשראי לא מתאים
090 עסקת ביטול אסורה בכרטיס. יש לבצע עסקת טעינה
091 עסקת ביטול אסורה בכרטיס. יש לבצע עסקת פריקה
092 עסקת ביטול אסורה בכרטיס. יש לבצע עסקת זיכוי
099 לא ניתן לקרוא/ לכתוב/ לפתוח קובץ TRAN
101 אין אישור לעבודה מחברת האשראי
106 למסוף אין אישור לביצוע שאילתא לאשראי חיוב מיידי
107 סכום העסקה גדול מידי - חלק למספר העסקאות
108 למסוף אין אישור לבצע עסקאות מאולצות
109 למסוף אין אישור לכרטיס עם קוד השרות 587
110 למסוף אין אישור לכרטיס חיוב מיידי
111 למסוף אין אישור לעסקה בתשלומים
112 למסוף אין אישור לעסקה בתשלומים בטלפון/ עם חתימה בלבד
113 למסוף אין אישור לעסקה טלפונית
114 למסוף אין אישור לעסקה עם חתימה בלבד
115 למסוף אין אישור לעסקאות במטבע זר או עסקה לא מאושרת
116 למסוף אין אישור לעסקת מועדון
117 למסוף אין אישור לעסקת כוכבים/נקודות/מיילים
118 למסוף אין אישור לאשראי ישראקרדיט
119 למסוף אין אישור לאשראי אמקס קרדיט
120 למסוף אין אישור להצמדה לדולר
121 למסוף אין אישור להצמדה למדד
122 למסוף אין אישור להצמדה למדד לכרטיסי חו"ל
123 למסוף אין אישור לעסקת כוכבים/נקודות/מיילים לסוג אשראי זה
124 למסוף אין אישור לאשראי קרדיט בתשלומים לכרטיסי ישראכרט
125 למסוף אין אישור לאשראי קרדיט בתשלומים לכרטיסי אמקס
126 למסוף אין אישור לקוד מועדון זה
127 למסוף אין אישור לעסקת חיוב מיידי פרט לכרטיסי חיוב מיידי
128 למסוף אין אישור לקבל כרטיסי ויזה אשר מתחילים ב-3
129 למסוף אין אישור לבצע עסקת זכות מעל התקרה
130 הכרטיס לא רשאי לבצע עסקת מועדון
131 הכרטיס לא רשאי לבצע עסקת כוכבים/נקודות/מיילים
132 הכרטיס לא רשאי לבצע עסקאות בדולרים (רגילות או טלפוניות)
133 הכרטיס לא תקף על פי רשימת הכרטיסים התקפים של ישראכרט
134 הכרטיס לא תקין עפ"י הגדרת המערכת (VECTOR1 של ישראכרט) מס' הספרות בכרטיס שגוי
135 הכרטיס לא רשאי לבצע עסקאות דולריות עפ"י הגדרת המערכת (VECTOR1 של ישראכרט)
136 הכרטיס שייך לקבוצת כרטיסים שאינה רשאית לבצע עסקאות עפ"י הגדרת המערכת VECTOR20 של ויזה
137 קידומת הכרטיס (7 ספרות) לא תקפה עפ"י הגדרת המערכת (21VECTOR של דיינרס)
138 הכרטיס לא רשאי לבצע עסקאות בתשלומים על פי רשימת הכרטיסים התקפים של ישראכרט
139 מספר התשלומים גדול מידי על פי רשימת הכרטיסים התקפים של ישראכרט
140 כרטיסי ויזה ודיינרס לא רשאים לבצע עסקאות מועדון בתשלומים
141 סידרת הכרטיסים לא תקפה עפ"י הגדרת המערכת (VECTOR5 של ישראכרט)
142 קוד השרות לא תקף עפ"י הגדרת המערכת (VECTOR6 של ישראכרט)
143 קידומת הכרטיס (2 ספרות) לא תקפה עפ"י הגדרת המערכת. (VECTOR7 של ישראכרט)
144 קוד השרות לא תקף עפ"י הגדרת המערכת (VECTOR12 של ויזה)
145 קוד השרות לא תקף עפ"י הגדרת המערכת (VECTOR13 של ויזה)
146 לכרטיס חיוב מיידי אסור לבצע עסקת זכות
147 הכרטיס לא רשאי לבצע עסקאות בתשלומים (VECTOR31 של לאומיקארד)
148 הכרטיס לא רשאי לבצע עסקאות טלפוניות וחתימה בלבד (VECTOR31 של לאומיקארד)
149 הכרטיס אינו רשאי לבצע עסקאות טלפוניות (VECTOR31 של לאומיקארד)
150 אין אישור לאשראי בכרטיסי חיוב מיידי
151 אין אישור לאשראי בכרטיסי חו"ל
152 קוד מועדון לא תקין
153 הכרטיס לא רשאי לבצע עסקאות אשראי גמיש (עדיף/ +30) עפ"י הגדרת מערכת 21VECTOR של דיינרס
154 כרטיס לא רשאי לבצע עסקאות חיוב מיידי עפ"י הגדרת המערכת (VECTOR21 של דיינרס)
155 הסכום המינמלי לתשלום בעסקת הקרדיט קטן מידי
156 המספר תשלומים לעסקת הקרדיט לא תקין
157 התקרה לסוג כרטיס זה בעסקה עם אשראי רגיל או קרדיט היא 0
158 התקרה לסוג כרטיס זה בעסקה עם אשראי חיוב מיידי היא 0
159 התקרה לסוג כרטיס זה בעסקת חיוב מיידי בדולרים היא 0
160 התקרה לסוג כרטיס זה בעסקה טלפונית היא 0
161 התקרה לסוג כרטיס זה בעסקת זכות היא 0
162 התקרה לסוג כרטיס זה בעסקת תשלומים היא 0
163 כרטיס אמריקן אקספרס אשר הונפק בחו"ל לא רשאי לבצע עסקאות בתשלומים
164 כרטיס JCB רשאי לבצע עסקאות רק באשראי רגיל
165 הסכום בכוכבים/נקודות/מיילים גדול מסכום העסקה
166 כרטיס המועדון לא בתחום של המסוף
167 לא ניתן לבצע עסקת כוכבים/נקודות/מיילים בדולרים
168 למסוף אין אישור לעסקה דולרית עם סוג אשראי זה
169 לא ניתן לבצע עסקת זכות עם אשראי שונה מהרגיל
170 סכום ההנחה בכוכבים/נקודות/מיילים גדול מהמותר
171 לא ניתן לבצע עסקה מאולצת לכרטיס/אשראי חיוב מיידי
172 לא ניתן לבטל עסקה קודמת (עסקת הזכות או מספר הכרטיס אינם זהים)
173 עסקה כפולה
174 למסוף אין אישור להצמדה למדד לאשראי זה
175 למסוף אין אישור להצמדה לדולר לאשראי זה
176 הכרטיס אינו תקף עפ"י הגדרת המערכת (VECTOR1 של ישראכרט)
177 בתחנות דלק לא ניתן לבצע "שרות עצמי" אלא "שרות עצמי בתחנות דלק"
178 לא ניתן לבצע עסקת זכות בכוכבים/נקודות/מיילים
179 לא ניתן לבצע עסקת זכות בדולר בכרטיס תייר
180 לא ניתן לבצע עסקה טלפונית בכרטיס מועדון
200 שגיאת יישום
201 תקלה בקבלת נתונים מוצפנים
407ערוץ 2 לא ולידי
449לקוח נכשל באימות 3DS*
אם גם אתם מעוניינים להתקדם למערכת סליקה חכמה, שלחו לנו פניה ונציגנו יחזורו אליכם בהקדם או התקשרו עכשיו:

03-561-7281