קודי שגיאה מסוף EMV

לכל שאלה ועזרה ניתן לפנות לצוות קרדיט 2000 שלוחה 1 בטלפון 03-5617281

סטטוסתיאור
0מאושר
1כרטיס חסום
2גנוב החרם כרטיס
3התקשר לחברת האשראי
4העסקה לא אושרה
5כרטיס מזוייף החרם
6מספר ה-CVV שהוזן שגוי (3-4 הספרות בגב הכרטיס)
7דחה עסקה: CAVV/UCAF שגוי
8דחה עסקה: AVS שגוי
9דחייה - נתק בתקשורת
10אישור חלקי
11דחה עסקה: חוסר בנקודות/כוכבים/מיילים/הטבה אחרת
12בכרטיס לא מורשה במסוף
13דחה בקשה .קוד יתרה שגוי
14דחייה .כרטיס לא משוייך לרשת
15הכרטיס אינו בתוקף
16דחייה - אין הרשאה לסוג מטבע
17דחייה - אין הרשאה לסוג אשראי בעסקה
26מספר תעודת הזהות שהוזן שגוי
41ישנה חובת יציאה לשאילתא בגין תקרה בלבד לעסקה עם פרמטר j2
42ישנה חובת יציאה לשאילתא לא רק בגין תקרה, לעסקה עם פרמטר j2
51חסר קובץ ווקטור 1
52חסר קובץ ווקטור 4
53חסר קובץ ווקטור 6
55חסר קובץ ווקטור 11
56חסר קובץ ווקטור 12
57חסר קובץ ווקטור 15
58חסר קובץ ווקטור 18
59חסר קובץ ווקטור 31
60חסר קובץ ווקטור 34
61חסר קובץ ווקטור 41
62חסר קובץ ווקטור 44
63חסר קובץ ווקטור 64
64חסר קובץ ווקטור 80
65חסר קובץ ווקטור 81
66חסר קובץ ווקטור 82
67חסר קובץ ווקטור 83
68חסר קובץ ווקטור 90
69חסר קובץ ווקטור 91
70חסר קובץ ווקטור 92
71חסר קובץ ווקטור 93
73חסר קובץ PARAM_3_1
74חסר קובץ PARAM_3_2
75למסוף אין הרשאה לחיוב כרטיס תייר (חו"ל)
76קובץ פרמטרים כללים לא קיים - פרמטרים 3.4
77חסר קובץ PARAM_361
78חסר קובץ PARAM_363
79חסר קובץ PARAM_364
80חסר קובץ PARAM_61
81חסר קובץ PARAM_62
82חסר קובץ PARAM_63
83חסר קובץ CEIL_41
84חסר קובץ CEIL_42
85חסר קובץ CEIL_43
86חסר קובץ CEIL_44
87חסר קובץ DATA
88חסר קובץ JENR
89חסר קובץ Start
101חסרה כניסה בוקטור 1
103חסרה כניסה בוקטור 4
104חסרה כניסה בוקטור 6
106חסרה כניסה בוקטור 11
107חסרה כניסה בוקטור 12
108חסרה כניסה בוקטור 15
110חסרה כניסה בוקטור 18
111חסרה כניסה בוקטור 31
112חסרה כניסה בוקטור 34
113חסרה כניסה בוקטור 41
114חסרה כניסה בוקטור 44
116חסרה כניסה בוקטור 64
117חסרה כניסה בוקטור 81
118חסרה כניסה בוקטור 82
119חסרה כניסה בוקטור 83
120מספר כרטיס שגוי (קוד 90/120)
121חסרה כניסה בוקטור 91
122חסרה כניסה בוקטור 92
123חסרה כניסה בוקטור 93
141בית העסק אינו רשאי לקבל כרטיסי אשראי מסוג זה. ניתן לנסות כרטיס אחר.
142למסוף אין אישור לחיוב כרטיס תייר (חו"ל)
143חסרה כניסה בקובץ תחומי מועדון 3.6.1
144חסרה כניסה בקובץ תחומי מועדון 3.6.3
145חסרה כניסה בקובץ תחומי מועדון 3.6.4
146חסרה כניסה בקובץ תקרות לכרטיסי 4.1 PL
147חסרה כניסה בקובץ תקרות לכרטיסים ישראלים שאינם PLשיטה 4.2 0
148חסרה כניסה בקובץ תקרות לכרטיסים ישראלים שאינם PLשיטה 4.3 1
149למסוף אין אישור לחיוב כרטיס תייר (חו"ל)
150חסרה כניסה בקובץ כרטיסים תקפים -ישראכרט
151חסרה כניסה בקובץ כרטיסים תקפים -כאל
152חסרה כניסה בקובץ כרטיסים תקפים -מנפיק עתידי
182שגיאה בערכי וקטור 4
183שגיאה בערכי וקטור 6/12
186שגיאה בערכי וקטור 18
187שגיאה בערכי וקטור 34
188שגיאה בערכי וקטור 64
190שגיאה בערכי וקטור 90
191נתונים לא תקינים בוקטור הרשאות מנפיק
192נתונים לא ולידים בסט הפרמטרים
193נתונים לא ולידים בקובץ פרמטרים ברמת מסוף
250בעיית זיהוי (שם משתמש/סיסמא/מספר מסוף לא תקינים)
255תקלה כללית - לפנות לשב"א
256מספר עסקה (TransactionNumber) אינו ייחודי עבור תאריך העסקה (TransactionDate)
257לא נמצא מידע נדרש
260אחד או יותר מהפרמטרים המועברים לפונקציה לא תקין (בד"כ ערך לא נומרי בשדה נומרי)
262נכשל פיענוח חלק מהעסקאות שנכשלו להפקדה
280Timeout (משך זמן חזרה למשתמש - יותר מדקה). במידה וחוזר על עצמו יש לפנות לשב"א
298נסיון לעבוד עם מסוף ייצור דרך אתר בטא
300אין הרשאה לסוג עסקה - הרשאת סולק
301אין הרשאה למטבע - הרשאת סולק
303אין הרשאת סולק לביצוע עסקה כאשר הכרטיס לא נוכח
304אין הרשאה לאשראי - הרשאת סולק
308אין הרשאה להצמדה - הרשאת סולק
309אין הרשאת סולק לאשראי במועד קבוע
310אין הרשאה להקלדת מספר אישור מראש
311אין הרשאה לבצע עסקאות לקוד שרות 587
312אין הרשאת סולק לאשראי דחוי
313אין הרשאת סולק להטבות
314אין הרשאת סולק למבצעים
315אין הרשאת סולק לקוד מבצע ספציפי
316אין הרשאת סולק לעסקת טעינה
317אין הרשאת סולק לטעינה/פריקה בקוד אמצעי התשלום בשילוב קוד מטבע
318אין הרשאת סולק למטבע בסוג אשראי זה
319אין הרשאת סולק לטיפ
321אין לכרטיס נטען הרשאה מתאימה לביצוע בקשה לאישור ללא עסקה (J5)
322אין הרשאה מתאימה לביצוע בקשה לאישור ללא עסקה (J5)
341אין הרשאה לעסקה - הרשאת מנפיק
342אין הרשאה למטבע - הרשאת מנפיק
343אין הרשאת מנפיק לביצוע עסקה כאשר הכרטיס לא נוכח
344אין הרשאה לאשראי - הרשאת מנפיק
348אין הרשאה לביצוע אישור בקשה יזומה ע"י קמעונאי
349אין הרשאה מתאימה לביצוע בקשה לאישור ללא עסקה J5
350אין הרשאת מנפיק להטבות
351אין הרשאת מנפיק לאשראי דחוי
352אין הרשאת מנפיק לעסקת טעינה
353אין הרשאת מנפיק לטעינה/פריקה בקוד אמצעי התשלום
354אין הרשאת מנפיק למטבע בסוג אשראי זה
381אין הרשאה לבצע עסקת contactlessמעל סכום מרבי
382במסוף המוגדר כשרות עצמי ניתן לבצע רק עסקאות בשירות עצמי
384מסוף מוגדר כרב-ספק /מוטב - חסר מספר ספק/מוטב
385במסוף המוגדר כמסוף סחר אלקטרוני חובה להעביר eci
401לא ניתן לבצע עסקת קרדיט (מספר התשלומים גדול ממספר תשלומים המקסימלי לעסקת קרדיט). יש ליצור קשר עם חברת האשראי לפרטים נוספים.
402לא ניתן לבצע עסקת קרדיט (מספר התשלומים קטן ממספר התשלומים המינימלי לעסקת קרדיט). יש ליצור קשר עם חברת האשראי לפרטים נוספים.
403לא ניתן לבצע עסקת קרדיט (סכום העסקה קטן מסכום המינימלי לתשלום). יש ליצור קשר עם חברת האשראי לפרטים נוספים.
404לא הוזן שדה מספר תשלומים
405חסר נתון סכום תשלום ראשון /קבוע
406סה"כ סכום העסקה שונה מסכום תשלום ראשון +סכום תשלום קבוע *מספר תשלומים
408ערוץ 2 קצר מ-37 תווים
410דחיה מסיבת dcode
414בעסקה עם חיוב בתאריך קבוע הוכנס תאריך מאוחר משנה מבצוע העיסקה
415הוזנו נתונים לא תקינים
416תאריך תוקף לא במבנה תקין
417מספר מסוף אינו תקין
418חסרים פרמטרים חיוניים (להודעת שגיאה זו מתווספת רשימת הפרמטרים החסרים)
419שגיאה בהעברת מאפיין clientInputPan
420מספר כרטיס לא ולידי -במצב של הזנת ערוץ 2בעסקה ללא כרטיס נוכח
421שגיאה כללי -נתונים לא ולידים
422שגיאה בבנית מסר ISO
423שגיאה בבנית מחרוזת לשליחה לטנדם - בהודעה מוחזרת השגיאה
424שדה לא נומרי
425רשומה כפולה
426הסכום הוגדל לאחר ביצוע בדיקות אשראית
428חסר קוד שרות בכרטיס
429כרטיס אינו תקף לפי קובץ כרטיסים תקפים
431שגיאה כללית
432אין הראשה להעברת כרטיס דרך קורא מגנטי
433חיוב להעביר ב - PinPad
434אסור להעביר כרטיס במכשיר ה- PinPad
435המכשיר לא מוגדר להעברת כרטיס מגנטי CTL
436המכשיר לא מוגדר להעברת כרטיס EMV CTL
439אין הרשאה לסוג אשראי לפי סוג עסקה
440כרטיס תייר אינו מורשה לסוג אשראי זה
441אין הרשאה לביצוע סוג עסקה - סוג אשראי אסור לכרטיס (כרטיס קיים בוקטור 80)
442אין לבצע Stand-inלאימות אישור לסולק זה
443לא ניתן לבצע עסקת ביטול - כרטיס לא נמצא בקובץ תנועות הקיים במסוף
445בכרטיס חיוב מיידי ניתן לבצע אשראי חיוב מיידי בלבד
447מספר כרטיס שגוי
448חיוב להקליד כתובת לקוח (מיקוד ,מספר בית ועיר)
449חיוב להקליד מיקוד/לקוח נכשל באימות 3DS*
450קוד מבצע מחוץ לתחום, צ"ל בתחום 1-12
451שגיאה במהלך בנית רשומת עסקה
452בעסקת טעינה/פריקה/בירור יתרה חיוב להזין שדה קוד אמצעי תשלום
453אין אפשרות לבטל עסקת פריקה 7.9.3
455לא ניתן לבצע עסקת חיוב מאולצת כאשר נדרשת בקשה לאישור (למעט תקרות)
456כרטיס נמצא בקובץ תנועות עם קוד תשובה 'החרם כרטיס'
457בכרטיס חיוב מיידי מותרת עסקת חיוב רגילה/זיכוי/ביטול
458קוד מועדון לא בתחום
470בעסקת הו"ק סכום התשלומים גבוה משדה סכום העסקה
471בעסקת הו"ק מספר תשלום תורן גדול מסה"כ מספר התשלומים
472בעסקת חיוב עם מזומן חיוב להזין סכום במזומן
473בעסקת חיוב עם מזומן סכום המזומן צריך להיות קטן מסכום העסקה
474עסקת איתחול בהוראת קבע מחייבת פרמטר J5
475עסקת ה"ק מחייבת אחד מהשדות: מספר תשלומים או סכום כולל
476עסקת תורן בהוראת קבע מחייבת שדה מספר תשלום
477עסקת תורן בהוראת קבע מחייבת מספר מזהה של עסקת איתחול
478עסקת תורן בהוראת קבע מחייבת מספר אישור של עסקת איתחול
479עסקת תורן בהוראת קבע מחייבת שדות תאריך וזמן עסקת איתחול
480חסר שדה מאשר עסקת מקור
481חסר שדה מספר יחידות כאשר העסקה מתבצעת בקוד אמצעי תשלום השונה ממטבע
482בכרטיס נטען מותרת עסקת חיוב רגילה/זיכוי/ביטול/פריקה/טעינה/בירור יתרה
483עסקה עם כרטיס דלק במסוף דלק חיוב להזין מספר רכב
484מספר רכב המוקלד שונה ממספר הרכב הצרוב ע"ג הפס המגנטי/מספר בנק שונה מ-012/ספרות שמאליות של מספר הסניף שונה מ-44
485מספר רכב קצר מ- 6ספרות /שונה ממספר הרכב המופיע ע"ג ערוץ 2 (פוזיציה 34 בערוץ 2) כרטיס מאפיין דלק של לאומי קארד
486ישנה חובת הקלדת קריאת מונה (פוזיציה 30בערוץ )2כרטיס מאפיין דלק של לאומי קארד
487רק במסוף המוגדר כדלק דו שלבי ניתן להשתמש בעדכון אובליגו
489בכרטיס דלקן מותרת עסקת חיוב רגילה בלבד (עסקת ביטול אסורה)
490בכרטיסי דלק/דלקן/דלק מועדון ניתן לבצע עסקאות רק במסופי דלק
491עסקה הכוללת המרה חייבת להכיל את כל השדות conversion_rate_06, conversion_rate_09, conversion_currency_51
492אין המרה על עסקאות שקל/דולר
493בעסקה הכוללת הטבה חיוב שיהיו רק אחד מהשדות הבאים: סכום הנחה/מספר יחידות/% ההנחה
494מספר מסוף שונה ,יש לבצע שידור להמשך עבודה
495אין הרשאת fallback
496לא ניתן להצמיד אשראי השונה מאשראי קרדיט/תשלומים
497לא ניתן להצמיד לדולר/מדד במטבע השונה משקל
498כרטיס ישראכרט מקומי הספרטור צ"ל בפוזיציה 18
500העסקה הופסקה ע"י המשתמש
504חוסר התאמה בין שדה מקור נתוני הכרטיס לשדה מספר כרטיס
505ערך לא חוקי בשדה סוג עסקה
506ערך לא חוקי בשדה eci
507סכום העסקה בפועל גבוה מהסכום המאושר
509שגיאה במהלך כתיבה לקובץ תנועות
512לא ניתן להכניס אישור שהתקבל ממענה קולי לעסקה זו
513יש להעביר תגים מיוחדים ע"פ כללי XML
514לא ניתן לבצע עסקת הטבה בכרטיס תייר
551מסר תשובה אינו מתאים למסר הבקשה
552שגיאה בשדה 55
553התקבלה שגיאה מהטנדם. הודעת שגיאה זו הינה הודעת כללית אשר מקורה במערכות שב"א. במידה והתקלה חוזרת, יש ליצור קשר עם שב"א בטלפון 03-5264646.
554במסר התשובה חסר שדה mcc_18
555במסר התשובה חסר שדה response_code_25
556במסר התשובה חסר שדה rrn_37
557במסר התשובה חסר שדה comp_retailer_num_42
558במסר התשובה חסר שדה auth_code_43
559במסר התשובה חסר שדה f39_response_39
560במסר התשובה חסר שדה authorization_no_38
561במסר התשובה חסר/ריק שדה additional_data_48.solek_auth_no
562במסר התשובה חסר אחד מהשדות conversion_amount_06, conversion_rate_09, conversion_currency_51
563ערך השדה אינו מתאים למספרי האישור שהתקבלו auth_code_43
564במסר התשובה חסר/ריק שדה additional_amunts54.cashback_amount
565אי-התאמה בין שדה 25לשדה 43
566במסוף המוגדר כתומך בדלק דו-שלבי יש חובה להחזיר שדות 90,119
567שדות 25,127לא תקינים במסר עידכון אובליגו במסוף המוגדר כדלק דו-שלבי
571סוג כרטיס - שגוי*
572מסוף -שגוי*
573סוג עסקה - שגוי*
574מטבע - שגוי*
575מספר כרטיס אשראי - שגוי*
576תוקף: חודש - שגוי*
577תוקף: שנה - שגוי*
578סכום - שגוי*
579מספר תשלומים - שגוי*
580תשלום ראשון - שגוי*
581תשלום קבוע - שגוי*
582תמספר הזמנה - שגוי*
583קוד - שגוי*
584מספר אישור - שגוי*
585פרמטר J - שגוי*
586קורא כרטיס - שגוי*
587מקור אישור - שגוי*
588תעודת זהות - שגוי*
589מועדון - שגוי*
590כוכבים - שגוי*
591ReaderData - שגוי*
598ERROR_IN_NEG_FILE
599שגיאה כללית
700עסקה נדחתה ע"י מכשיר PinPad
701שגיאה במכשיר pinpad
702יציאת com לא תקינה
703PINPAD_TransactionError
704PINPAD_TransactionCancelled
705PINPAD_UserCancelled
706PINPAD_UserTimeout
707PINPAD_UserCardRemoved
708PINPAD_UserRetriesExceeded
709PINPAD_PINPadTimeout
710PINPAD_PINPadCommsError
711PINPAD_PINPadMessageError
712PINPAD_PINPadNotInitialized
713PINPAD_PINPadCardReadError
714PINPAD_ReaderTimeout
715PINPAD_ReaderCommsError
716PINPAD_ReaderMessageError
717PINPAD_HostMessageError
718PINPAD_HostConfigError
719PINPAD_HostKeyError
720PINPAD_HostConnectError
721PINPAD_HostTransmitError
722PINPAD_HostReceiveError
723PINPAD_HostTimeout
724PINVerificationNotSupportedByCard
725PINVerificationFailed
726שגיאה בקליטת קובץ config.xml
730מכשיר אישר עסקה בניגוד להחלטת אשראית
731כרטיס לא הוכנס
777תקין, ניתן להמשיך
1057(PINPAD) סט פרמטרים שגוי
אם גם אתם מעוניינים להתקדם למערכת סליקה חכמה, שלחו לנו פניה ונציגנו יחזורו אליכם בהקדם או התקשרו עכשיו:

03-561-7281